Školská rada kontroluje a podporuje svou činností aktivity První soukromé základní školy. Schází se minimálně dvakrát ročně.

Členové:

Předseda školské rady: Zuzana Rubínová

Zástupce rodičů: Zuzana Rubínová

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Martina Penzešová

Zástupce zřizovatele: Mgr. Svatava Černá